Varia

varia_logoVaria (ang. Versatile adjustable robust intelligent application) to połączenie wydajnego sprzętu oraz zaawansowanego oprogramowania, stanowiące odpowiedź na następujące przykładowe wyzwania i scenariusze IoT (ang. Internet of Things):

Zdalna diagnostyka i raportowanie z terenu nawet pomimo braku stałego zasilania.

Dostarczanie internetu (WiFi) wraz z usługami smart city poprzez centralnie zarządzane urządzenia.

Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (maszynami, procesem produkcyjnym).

Zliczanie lub identyfikacja pasażerów czy klientów dzięki funkcjonalności rozpoznawania twarzy.

Identyfikacja wolnych miejsc parkingowych i przekazywanie informacji do systemu dziedzinowego.

Bramka SMS – prosi np. o zatwierdzenie kosztu i odbiera odpowiedzi (wszystko przez SMS).

Urządzenia klasy Varia to wysoce kastomizowalne rozwiązania sprzętowe przeznaczone do zdalnej diagnostyki, sterowania i pozyskiwania danych. Każde urządzenie jest podłączone do Serwera Varia i wysyła/odbiera dane w oparciu o zdefiniowane zdarzenia (online) lub ustalony harmonogram. Server Varia wraz z aplikacją web do zarządzania Varia Manager może być wdrożony w serwerowni klienta bądź w chmurze (prywatnej lub publicznej – Microsoft Azure).

Varia Manager (dashboard) dostępny przez przeglądarkę www

Varia Manager (dashboard) dostępny przez przeglądarkę www

Varia Manager (wykresy) dostępny przez przeglądarkę web

Varia Manager (wykresy) dostępny przez przeglądarkę www

Varia Manager (mapy) dostępny przez przeglądarkę www

Varia Manager (mapy) dostępny przez przeglądarkę www

Następujące czujniki i modułu sprzętowe mogą być zainstalowane w urządzeniu klasy Varia:
— dotykowe wyświetlacze LCD o wybranej wielkości,
— wyświetlacze e-paper/e-ink (zużywają energię tylko przy zmianie obrazu),
— moduły GPS o wybranej dokładności pozycjonowania,
— moduły komunikacji WiFi wraz z antenami,
— moduły komunikacji Bluetooth,
— modemy GPRS, 3G, 4G, LTE wraz z antenami,
kamery FullHD (działające także w widmie podczerwonym – w nocy),
— moduły dynamicznej interpretacji obrazu/video (wykrywanie kształtów i kolorów, np. twarzy),
— czujniki temperatury,
— czujniki ciśnienia,
— czujniki wilgotności,
— czujniki przeciążeń (akcelerometry, magnetometry),
— czujnik natężenia światła,
— detektory dźwięku,
— czujniki ruchu,
— zasilanie akumulatorowe o wybranej pojemności,
ogniwa fotowoltaiczne (baterie słoneczne),
— interfejsy i moduły sterowania urządzeniami zewnętrznymi,
diody LED,
— przełączniki, przyciski, klawiatury,
głośniki,
inny dedykowany osprzęt wymagany przez Klienta.

Varia SVC2C - niskoenergetyczne urządzenie telemetryczne z obsługą szyny CAN, łącznością WiFi oraz GSM

Varia SVC2C – niskoenergetyczne urządzenie telemetryczne z obsługą szyny CAN, łącznością WiFi oraz GSM

Varia SV202P - detektor ultrasoniczny, zasilanie PoE

Varia SV202P – detektor ultrasoniczny, zasilanie PoE

Urządzenie demo klasy Varia z kamerą do  rozpoznawania twarzy, łącznością LTE i WiFi, sensorami na potrzeby telemetrii oraz dotykowym ekranem LCD

Urządzenie demo klasy Varia z kamerą do rozpoznawania twarzy, łącznością LTE i WiFi, sensorami na potrzeby telemetrii oraz dotykowym ekranem LCD

Urządzenie klasy Varia z komunikacją LTE, WiFi, GPS oraz akcelerometrem

Urządzenie klasy Varia z komunikacją LTE, WiFi, GPS oraz akcelerometrem

Urządzenie klasy Varia może być dostosowane do pracy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków (w trudnych warunkach atmosferycznych). Rodzaj obudowy (rozmiar, materiał) dobierany jest względem potrzeb i zastosowanych modułów sprzętowych (w przypadku osprzętu komunikacyjnego bez dodatkowych anten niekiedy unika się obudów metalowych).

Varia

Oprogramowanie Varia pracuje w tzw. modelu RTOS (ang. Real-Time Operating System), co zapewnia stabilną i ciągłą pracę urządzenia w dowolnych warunkach. Framework programistyczny Varia umożliwia natomiast tworzenie rozszerzeń i kreowanie dowolnych funkcjonalności. Każde urządzenie klasy Varia może być zarządzane albo zdalnie przez Varia Server / Varia Manager (jeśli urządzenie posiada łączność do internetu), albo bezpośrednio przez portal urządzenia dostępny przez WiFi (jeśli urządzenie posiada moduł WiFi i smartphone lub tablet użytkownika znajduje się w zasięgu sieci WiFi urządzenia).

Portal urządzenia klasy Varia (dashboard) dostępny przez WiFi (iPad)

Portal urządzenia klasy Varia (dashboard) dostępny przez WiFi (iPad)

Portal urządzenia klasy Varia (mapy) dostępny przez WiFi (iPad)

Portal urządzenia klasy Varia (mapy) dostępny przez WiFi (iPad)

Portal urządzenia klasy Varia (wykresy) dostępny przez WiFi (iPad)

Portal urządzenia klasy Varia (wykresy) dostępny przez WiFi (iPad)

Portal urządzenia klasy Varia (wykresy) dostępny przez WiFi (iPhone)

Portal urządzenia klasy Varia (wykresy) dostępny przez WiFi (iPhone)

Technologia Varia jest wykorzystywana w bardziej zaawansowanych wersjach urządzeń CITYBOX (oferowanych przez In-Lab Sp. z o.o.), które dostarczają łącza internetowe WiFi w pojazdach komunikacji miejskiej. Dzięki zastosowaniu technologii Varia możliwe stało się osiągnięcie wysoce zaawansowanych funkcjonalności, jak np. wykrywanie i powiadamianie o incydentach komunikacyjnych – każde urządzenie jest w stanie wykryć przeciążenia powstające podczas wypadków i natychmiastowo powiadomić właściwego dyspozytora (wraz z ważnymi informacjami, np. pozycją GPS).

CITYBOX Varia LCD banner

Urządzenia klasy Varia są również wykorzystywane w rozwiązaniu APN IoT PLATFORM (oferowanym przez APN Promise S.A.).

Wszystkie w/w rozwiązania techniczne wykonywane są w oparciu o certyfikowane podzespoły i części dopuszczone do obrotu na terenie UE. Wymagania co do certyfikacji określonej serii urządzeń zależą od finalnej konfiguracji sprzętowej wymaganej przez klienta oraz sposobu ich dostarczenia klientowi.