Kim jesteśmy

Jesteśmy zespołem doświadczonych profesjonalistów ICT, technologów oraz innowatorów, którzy wprowadzają innowacje nieustannie od 2013 roku.

Solveris Logo
In-Lab LogoTerium Logo
CGM Logo

Solveris Sp. z o.o. jest spółką dominującą Grupy Kapitałowej Solveris, w skład której wchodzą obecnie dwie spółki zależne: In-Lab Sp. z o.o. (przejęta w 2014 roku), Terium Nieruchomości Sp. z o.o. (utworzona w 2018 roku) oraz jedna spółka powiązana: Cognimetrica Sp. z o.o. (utworzona w 2015 roku). Grupa Kapitałowa Solveris stale poszukuje nowych okazji inwestycyjnych oraz osób, które są na tyle zuchwałe, aby urzeczywistniać innowacyjne i ambitne pomysły.

Strategia Grupy Solveris opiera się na dostarczaniu kompletnych rozwiązań. Takie podejście często wymaga łączenia zaawansowanego oprogramowania i skutecznego sprzętu, dlatego budujemy nie tylko kompetencja informatyczne, ale także technologie elektroniczne, elektrotechniczne, robotyczne, energii solarnej. Inwestujemy także w nieruchomości.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami i wypowiedziami prasowymi związanymi ze spółkami Grupy Solveris, zaprezentowanymi na stronie Media o nas.

Warto nadmienić jako ciekawostkę, że w ramach Grupy Solveris funkcjonuje Sekcja Strzelecka.