Co oferujemy

Oferujemy to, czego życzą sobie od nas nasi Klienci. Poniżej można zobaczyć, czego życzyli sobie do tej pory. Prosimy jednocześnie pamiętać, że niektóre z wymienionych poniżej usług mogą być selektywnie świadczone przez nasze spółki zależne i powiązane.

Konsulting oraz usługi IT:
— kompleksowe doradztwo w zakresie oprogramowania (aplikacje mobilne, e-commerce),
— audyty IT, analiza potrzeb IT, optymalizacja procesów,
— optymalizacja wydajności baz danych.

Konsulting oraz usługi User Experience (UX):
— audyty UX aplikacji, doradztwo,
— testy użyteczności, testowanie Customer Experience (CX),
— projektowanie interfejsów aplikacji.

Tworzenie dedykowanego oprogramowania:
— aplikacje mobilne,
— aplikacje webowe,
— aplikacje serwerowe,
— aplikacja chmurowe (Microsoft Azure).

Dedykowany sprzęt elektroniczny:
— skuteczne połączenie wydajnego sprzętu oraz zaawansowanego oprogramowania.

Jesteśmy dumni mogąc świadczyć nasze usługi na rzecz Klientów (jak dotąd) z Polski, Zjednoczonego Królestwa, Szwajcarii. Prosimy przejść na stronę Referencji po nieco więcej szczegółów.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych naszych spółek zależnych i powiązanych w celu zapoznania się z pełną ofertą Grupy Solveris.