Dane firmowe

Identyfikacja wizualna
Solveris, Solveris Sp. z o.o.
Solveris Logo
® Numer prawa wyłącznego R.337845

Nazwa skrócona
SOLVERIS sp. z o.o.

Nazwa pełna
SOLVERIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba – adres
Majdan Krasieniński 16A
21-025 Niemce
Polska

Siedziba – telefony
+48817567044 (tel./fax)
+48501236191 (tel. kom.)

Biuro Lublin – adres
ul. Mełgiewska 11
20-209 Lublin
Polska

Biuro Lublin – telefony
+48814634632

E-mail
info@solveris.pl lub info@solveris.eu

WWW
https://solveris.pl lub https://solveris.eu

DUNS
427002815

NIP
PL7133085565

REGON
061596324

KRS
0000475929

Sąd rejestrowy
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Rok rejestracji
2013

Kapitał zakładowy
50.000 PLN (w całości opłacony)

Spółki zależne
(1) In-Lab Sp. z o.o. – 96,5% udziałów w kapitale zakładowym 200.000 PLN,
(2) Terium Nieruchomości Sp. z o.o. – 100% udziałów w kapitale zakładowym 1.000.000 PLN

Spółki powiązane
(1) Cognimetrica Sp. z o.o. – 50% udziałów w kapitale zakładowym 1.100.000 PLN
 

LublinOffice